Кафедра органічної хімії

Загальна інформація

Кафедра готує фахівців за напрямом «Хімія», викладаються навчальні курси пов'язані з органічною і фармацевтичної хімією. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 8 викладачів: 1 доктор наук, професор; 7 кандидатів хімічних наук, доцентів.

Фармацевтична та медична хімія

Серед освітніх програм природничо-наукового циклу напрямки в області медичної і фармацевтичної хімії - одні з найактуальніших. Вітчизняні фармкомпанії потребують випускників таких спеціальностей. Пов'язано це з реалізацією програм розвитку вітчизняної фармгалузі і імпортозаміщення в сфері лікарських препаратів.

Це для тебе, якщо ... ти цікаишся хімією і хочеш зрозуміти, як хіміки розробляють нові препарати. Від лікування раку до лікування малярії, хіміки знаходяться на передньому краї розробки ліків. 

Ми досліджуємо фундаментальні механізми отримання та дії для удосконалення фармпрепаратів, з залученям нових технологій на стику хімії та обчислювальних методів.

Навчальний план спеціалізації «Фармацевтична та медична хімія» передбачає спеціальну підготовку з наступних дисциплін: фармацевтична хімія, фармакологія, фармакокінетика, біохімія, мікробіологія та основи вірусології, фармакогнозія, фізико-хімічні методи дослідження лікарських препаратів та ін.

Післядипломна освіта

На кафедрі існує

 • аспірантура
 • докторантура

за спеціальністю органічна хімія .

Найбільш працьовиті й талановиті студенти отримують рекомендації для вступу до аспірантури і мають можливість продовжити навчання за кордоном.

Наші віпускники

Випускники кафедри органічної хімії 

 • працюють в органах державної експертизи та сертифікації,
 • працюють в екологічного та митного контролю,
 • працюють в в наукових лабораторіях дослідних установ,
 • працюють в на хімічних підприємствах і фірмах,
 • викладають хімію у вищих і середніх навчальних закладах,
 • продовжують навчання в аспірантурі в Україні та країнах Європи та Державному університеті м. Джексона (США).

Випускники факультету успішно працюють за фахом в Росії, США, Німеччини, Великобританії, Ізраїлі, Данії.

Основні напрямки наукових досліджень 

 • дизайн нових біологічно активних гетерополіціклічніх сполук на основі промислово доступної сировини
 • регио- і стереоконтрольований синтез складних каркасних систем гетероциклической природи
 • синтез і особливості хімічної поведінки нових N, N-дизаміщених гемінальних систем
 • вдосконалення неемпіричних квантово-хімічних методів розрахунку електричних і магнітних властивостей молекул
 • комп'ютерне моделювання хімічних процесів

Наукова робота студентів

На кафедрі створені умови для плідної науково-дослідної роботи студентів. Під керівництвом викладачів кафедри працює студентське наукове товариство, за спеціально розробленою програмою студенти першого курсу вивчають обрані розділи органічної хімії, знайомляться з основними методами синтезу та аналізу органічних сполук.

Наукова робота студентів знаходить своє відображення в публікаціях: щорічно студентами самостійно і в співавторстві з викладачами видається 20-30 друкованих робіт , значну частину яких складають статті у фахових журналах , тези міжнародних і всеукраїнських конференцій. Традиційна щорічна Регіональна конференція молодих вчених та студентів , яка проводиться на базі хімічного факультету ДНУ, за результатами роботи конференції видається збірка тез доповідей.

Про активної наукової роботи студентів свідчать 4 перемоги у «Всеукраїнському конкурсі студентських робіт» і 9 в програмі фонду В. Пінчука «Завтра.UA»

За результатами роботи на всіх кафедрах факультету щорічно відбувається звітна студентська конференція, кращі з робіт направляються на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, де роботи студентів-органиков неодноразово займали призові місця.