З ІСТОРІЇ КАФЕДРИ

Кафедри фізичної та неорганічної хімії (до 2010 р. вони існували як окремі структурні підрозділи) створені в 1918 р. Серед фундаторів кафедр були видатні вчені-хіміки – академік Л. В. Писаржевський, професори Г. Ю. Тимофєєв, О. І. Бродський, М. А. Розенберг, В. А. Ройтер.

Засновник хімічного факультету та кафедри, лауреат Ленінської
премії, Академік  АН СССР, проф.Л.В. Писаржевський 
Герой соціалістичної праці, академік  АН УРСР проф. О.І. Бродський Академік АН УРСР Володимир Андрійович Ройтер

 

У 1920-30-і роки під керівництвом проф. Л. В. Писаржевського розроблялись основи електронної хімії, теорії гетерогенного каталізу,вивчення природи окисно-відновних процесів, механізму корозії і захисту від неї. Під керівництвом В. А. Ройтера та В. С. Фінкельштейна бурхливо розвивався напрям по дослідженню природи розчинів електролітів.
        Починаючи з середини 30-х років в під керівництвом проф. О. І. Бродського велись піонерські дослідження з хімії ізотопів. Тут вперше в СРСР і Європі було одержано важку воду (1934), розроблялась теорія розділення сумішей методом термодифузії. Корозійна тематика продовжувалась на кафедрі й у післявоєнний період, було розроблено ряд інгібіторів корозії титану. В 1970-90-і рр. вивчалось комплексоутворення перехідних і біологічно активних металів.
       Починаючи з  1970-их років на кафедрі, яку очолював до 1998 р. проф. Ю. М. Лошкарьов, велось дослідження електроосадження металів та впливу поверхнево-активних речовин на електродні процеси. 


Академік АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України проф. Ю.М. Лошкарьов

В організованій у 1988 р. науково-дослідній лабораторії електроосадження металів під керівництвом Ю. М. Лошкарьова і В. Ф. Варгалюка розроблені стійкі до пасивації аноди для хромування, нові процеси цинкування і міднення, які використовували близько 100 промислових підприємств країн СНД.

Академік АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти Украіни проф. В.Ф. Варгалюк

Останнім часом під керівництвом проф. В. Ф. Варгалюка розвиваються дослідження кінетики та механізму електродних процесів. Під керівництвом доц. Полонського В. А. ведуться дослідження початкових стадій електрокристалізації металів, електрохімічних властивостей комплексних сполук 3d-металів, електрохімічних реакцій з використанням квантово- та фізико-хімічних методів. Доц. В. І. Коробов очолює напрям математичного моделювання хімічних систем. Доц. Коваленко В. С., Стець Н. В. та Борщевич Л. В. активно розробляють та впроваджують нові методики викладання хімічних дисциплін.
     Кафедрою виконується держбюджетна тема, ведеться підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів за спеціальністю «Хімія» та бакалаврів за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)».