НАШІ СПІВРОБІТНИКИ
ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
 


Стець Надія Вікторівна

   В.о. завідуючого кафедри фізичної та неорганічної хімії. Кандидат хімічних наук, доцент. Народилася 1962 р. в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл. Закінчила ДДУ (1984). У 1990 р.захистила дисертацію на тему «Анодные процессы на оксиднометаллических электродах в растворах хромовой кислоты».
   Дослідження  веде в  галузі теорії і практики електроосадження металів, методики викладання хімічних дисциплін у вищій та середній школі.
Читає курси з загальної та неорганічної хімії, методики викладання хімічних дисциплін у вищій та середній школі.

Варгалюк Віктор Федорович
 

      Доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої освіти України. Народився 1950 р. в м. Андрушівці Житомирської обл. Випускник ДДУ 1972 р.Темадокторської дисертації:«Роль химических стадий в процессах электровосстановления и электроокисления металлов в условиях адсорбции поверхностно-активних веществ».

     Наукові дослідження  проводить у галузі електрохімії, теорії дії поверхнево-активних речовин на кінетику і механізм електродних реакцій, розробки технологій та електродних матеріалів для гальванотехніки. Займається розробкою теоретичних і прикладних аспектів використання в гальванотехніці мікрокількостей поверхнево-активних комплексонів. Читає курси з неорганічної і колоїдної хімії, електрохімічної кінетики, комп’ютерного моделювання хімічних систем, корозії та захисту матеріалів і виробів.

Полонський Володимир Анатолієвич
 

       Народився  1957  р. в  м. Верхівцеві  Дніпропетровської  обл. Закінчив ДДУ (1979). У 1987 р. захистив дисертацію за темою «Кинетика и механизм электровосстановления ионов меди в присутствииолефиновых соединений».

        Веде дослідження з гальванотехніки, вивчення кінетики і механізму складних електрохімічних систем, хімічного матеріалознавства. Читає курси з електроосадження металів, наноелектрохімії, перспективних неорганічних матеріалів, корозії та захисту матеріалів і виробів.

Коваленко Валерій Сергійович
 

     Кандидат хімічних наук, доцент, заслужений викладач ДНУ. Народився 1948 р. в с. Дмухайлівці Магдалинівського району Дніпропетровської обл. Закінчив ДДУ (1971). У 1977 р. захистив дисертацію на тему: «Начальные стадии электрокристаллизации и некоторые свойства осадков меди».

       Веде дослідження з теорії і практики електроосадження металів, інтеграції природничо-наукових знань, історії та методології хімії. Читає курси з фізичної хімії, колоїдної хімії, історії хімії.

Борщевич Лариса Вікторівна
 

      Кандидат хімічних наук, доцент. Народилася 1960 р. в м. Дніпропетровську. Закінчила ДДУ (1983). У 2009 р.захистила дисертацію на тему: «Анодні реакції в розчинах солей хрому(ІІІ)».

  Дослідження веде в галузі теорії і практики електроосадження металів, методики викладання хімічних дисциплін у вищій та середній школі. Читає курси з загальної та неорганічної хімії, методики викладання хімії в школі.

Шевченко Людмила Василівна 
 

    Кандидат хімічних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи. Народилася 1960 р. в м. Дніпропетровську. Закінчила ДХТІ (1982). Тема дисертації – «Флуорокомплекси бора з органічними замісниками. Синтез, властивості, реакційна здатність».

       Веде дослідження в галузіхімії координаційних сполук, синтезу неорганічних речовин. Читає курси з загальної та неорганічної хімії, хімії комплексних сполук.

 

 

Саєвич Оксана Володимирівна
 

     Кандидат хімічних наук, доцент. Народилася 1966 р. в м. Дніпропетровську. Закінчила ДДУ (1988). Тема дисертації: «Особливості прискореної пробопідготовки біомедичних об’єктів». Веде  дослідження в галузі пробопіготовки біомедицинських об’єктів, біонеорганічної хімії.
   Викладає курси з загальної хімії, харчової хімії, використання комп’ютерних методів в хімічних технологіях.

Плясовська Катерина Андріївна
 

    Кандидат хімічних наук, доцент. Народилася 1975 р. в м. Дніпропетровську. Закінчила ДДУ (1997). У 2013 р. захистила дисертацію на тему «Електрохімічне формування та властивості оксидних шарів на олові». Веде дослідження в галузі електроосадження композитних матеріалів, анодних процесів на твердих електродах. Викладає  курси з  будови речовини, кристалохімії, фізичної та колоїдної хімії.

Денисенко Тетяна Олександрівна

 

      Кандидат хімічних наук, доцент. Народилася 1982 р. в м. Дніпропетровську. Закінчила ДХТІ (2004). Тема дисертації: «Спектрофотометричне визначення поліфенолів з використанням гетерополікомплексів структури Доусона». Веде  дослідження з вивчення властивостей гетерополікомплексів структури Доусона. Читає курси з загальної та неорганічної хімії, колоїдної хімії, основ хімічного матеріалознавства.

НАШІ ЛАБОРАНТИ
 


Артамонова О. О.

Завідувач навчальної лабораторії


Завалій І.І.

 

Старший лаборант


Рижило В.І.

 

Старший лаборант


Рудь В.Г.

 

Старший лаборант


Бормотова З. Л.

 

Старший лаборант


Орлата О.О.

 

Старший лаборант


Осокін Євгеній Сергійович

 

Аспірант, адміністратор доменів Office 365 (cf.dnulive.dp.ua) та Google (cf.dnu.dp.ua).


Борщевич Андрій Олегович
                 Інженер 1-ї категорії