ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТ!

Кафедра фізичної та неорганічної хімії хімічного факультету ДНУ має видатну історію, видатних випускників та наукову школу.

Зараз кафедрає випусковою зі спеціальностей:

102 Хімія

014 Середня освіта (Хімія)

Для 102 Хімія на кафедрі ведеться підготовка бакаларів, магістрів (за денною та заочною формами) та  аспірантів (РhD).

Для 014 Середня освіта (Хімія) готуємо за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

  

Співробітники кафедри за науковою работою
Завідувач кафедри Коробов В.І. проводить консультацію для студентів другого курсу
Професор Варгалюк В.Ф. дає завдання магістрам
Студенти-першокурсники: перша лабораторна робота з неорганічної хімії
 

Основні курси, які читають викладачі кафедри:

 • Неорганічна хімія
 • Фізична хімія
 • Колоїдна хімія
 • Кристалохімія
 • Препаративнанеорганічнахімія
 • Хімія наноматеріалів
 • Будова речовини
 • Історія хімії
 • Наноелектрохімія
 • Контроль якостіхарчовихпродуктів
 • Теоретична і прикладнаелектрохімія
 • Основиелектрохімічнихтехнологій
 • Системи комп’ютерної математики в хімії
 • Комп’ютернахімія
 • Методика викладання хімії
 • Перспективні неорганічні матеріали
 • Хімія координаційних сполук

та багато інших.
 

Основні напрямки наукових пошуків вчених кафедри:

 • дослідження  процесів електроосадження та анодного розчинення металів, розробка методів захисту металів від корозії
 • розробка методів отримання нанодисперсних порошків металів,  металоксиднх плівок та композитних матеріалів із заданими властивостями
 • методи синтезу, структура та властивості координаційних сполук
 • методи комп’ютерного моделювання хімічних та електрохімічних систем

Випускники нашої кафедри працюють:

 • на посадах інженерів та технологів на підприємствах хімічної, радіоелектронної, машино- та суднобудівної промисловості, чорної та кольорової металургії, в науково-дослідницьких організаціях
 • керівниками навчальних, науково-дослідних та промислових установ
 • викладачами вищих та середніх навчальних закладів
 • дослідниками з моделювання хімічних, екологічних та інших систем за допомогою комп’ютерних технологій