Історія кафедри харчових технологій

 

    Кафедра харчових технологій. Кафедра харчових технологій –  одна з молодих кафедр на хімічному факультеті, діяльність якої спрямовано на забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців для закладів ресторанного господарства та харчової промисловості. У 2004 році на хімічному факультеті був введений новий напрямок освітньої діяльності – створена випусковакафедра для задоволення потреб Придніпровського регіону у фахівцях харчової промисловості. Викладачами кафедри видано навчальні посібники з грифом МОН, монографії, статті у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, в тому числі зі складу видань з міжнародних баз цитування.
    На першому організаційному етапі очолив кафедру д.х.н., професор Варгалюк В.Ф. У 2005−2010 рр. кафедру очолювала к.х.н., доцент Т.М. Деркач, а в 2010−2014 рр. – д.т.н., професор К.О. Мельников. З жовтня 2014р. кафедру очолює к.т.н., доцент Колісниченко Т.О.
       Кафедра веде підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Харчові технології». Сьогодні на кафедрі працюють:
Колісниченко Т.О. завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Народилася в м.Дніпропетровську. Закінчила Харківську державнуакадемію технології та організації харчування за спеціальністю «Технологія громадського харчування» (1999р.). Основні напрямки діяльності пов’язані з розробкоюфункціональних продуктів харчування з використанням йодвміющуючих добавок; читає курси з «Технології в галузі, «Організації ресторанного господарства», «Технології виробництва кондитерських виробів», «Основ кулінарної майстерності».
   Мельников К.О. доктор технічних наук, професор Народився у с. СушецКрасногорського району Брянської області. Закінчив Українську академію сільськогосподарських наук за спеціальністю «Агрохімія і ґрунтознавство»(1960 р.). Наукова діяльність пов’язана з розвитком напрямків в галузі оліє-жирової промисловості та розробці технологій продуктів функціонального призначення на основі харчового лецетину з продуктів очищення рослинних олій; читає курси «Устаткування в галузі», «Громадське будівництво», «Організація ресторанного бізнесу».
      Мацук  Ю. А., кандидат технічних наук, доцент. Народилася 1985 р. в м. Червонозаводське Полтавської області. Закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України (2007р). Веде дослідження з вдосконалення технології м’ясних та м'ясомістких продуктів; читає курси «Харчові технології», «Товарознавство», «Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства», «Технологія продуктів лікувально-профілактичного призначення», «Гігієна та санітарія».
     Кондратюк Н.В., кандидат технічних наук, доцент. Народилася в м. Дніпропетровську. Закінчила Дніпропетровський державний університет (1999р.). Веде дослідження з моделювання харчових систем та розробки технологій харчової продукції на основі уронатних полісахаридів; читає курси«Основи наукових досліджень», «Патентознавство», «Організація, планування і управління виробництвом на підприємствах», «Поглиблене вивчення технології та організації ресторанного господарства» .
     Чернушенко О. О. кандидат хімічних наук, доцент. Народилася в смт. Куйбишеве, Запорізької області. Закінчила Дніпропетровський державний університет (1989р.). Веде дослідження взаємодії біметалів з біополімерами та синтез біологічно активних металовмісних харчових добавок; читає курси з «Харчової хімії», «Екології харчування», «Основ фізіології та гігієни харчування», «Харчових та дієтичних добавок».
    Новік Г.В., асистент кафедри. Народилася м. Дніпропетровську. Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівліза спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, борошняних виробів та харчоконцентрвтів» (2012р.). Веде дослідження властивостей рослинної сировини та вивчає її вплив на якість борошняних кондитерських виробів; проводить практичні та лабораторні заняття з«Технології виробництва кондитерських виробів», «Технології продуктів лікувально-профілактичного призначення», «Устаткування в галузі» .
      Листопад Т.С., асистент кафедри. Народилася в м. Дніпропетровську. Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування» (2010р.). Веде дослідження по розробці та удосконаленню технологій соусів з дикорослої та культивованої сировини з йодвміщуючими добавками; проводить лабораторні і практичні заняття з «Технології галузі» та «Організації в галузі», «Товарознавства», «Громадського будівництва».
        До складу навчально-допоміжного персоналу кафедри харчових технологій входять: 
Завідувач лабораторією Гончаренко І.П. Народилася в с. Новопідкряж, Царичанського району, Дніпропетровської області. Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування» (2010р.).
Старший лаборант Чевюк Ю.Є. Народилася в м. Першотравенську Дніпропетровської обл. Закінчила Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончараза спеціальністю «Харчові технології» (2017р.).