Склад кафедри харчових технологій

Завідувач кафедри харчових технологій кандидат технічних наук, доцент Тетяна Олександрівна Колісниченко. Сфера наукових інтересів: «Теоретичне обґрунтування та розробка нових технологій продуктів функціонального призначення з використанням йодвміщуючих добавок». Викладає наступні дисципліни: «Технологія галузі», «Організація в галузі», «Технологія виробництва кондитерських виробів», «Основи кулінарної майстерності». У 2017 році кафедра харчових технологій ДНУ ім. Олеся Гончара отримала ліцензію на підготовку фахівців за другим магістерським рівнем освіти.
Доктор технічних наук, професор Костянтин Олексійович Мельников. Наукова діяльність пов’язана з розвитком напрямків діяльності в галузі оліє-жирової промисловості та розробці технологій продуктів функціонального призначення на основі харчового лецетину з продуктів очищення рослинних олій. Викладає наступні дисципліни: «Устаткування в галузі», «Організація ресторанного бізнесу», «Громадське будівництво».
Кандидат технічних наук, доцент Юлія Анатоліївна МацукСфера наукових інтересів: «Вдосконалення технології грибного напівфабрикату і комбінованих м’ясних продуктів з його використанням». Викладає наступні дисципліни: «Харчові технології», «Товарознавство», «Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства», «Технологія продуктів лікувально-профілактичного призначення», «Гігієна та санітарія».
Кандидат технічних наук, доцент Наталія В’ячеславівна КондратюкСфера наукових інтересів: «Харчовий інжиніринг, моделювання, конструювання технологічних процесів харчових продуктів в умовах сучасних підприємств». Викладає такі дисципліни: «Поглиблене вивчення організації та технології ресторанного господарства», «Основи наукових досліджень», «Патентознавство», «Організація, планування і управління виробництвом на підприємствах».
Кандидат хімічних наук, доцент Олена Олександрівна Чернушенко. Сфера наукових інтересів: «Розробка нових харчових добавок на основі амінокислот та поліпептидів з біологічно активними металами». Викладає такі дисципліни: «Екологія харчування», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Харчові та дієтичні добавки».
Кандидат технічних наук, Андрій Геннадійович ФарісєєвСфера наукових інтересів: «Підвищення енергетичної ефективності процесів та обладнання для жарення м’яса та м’ясопродуктів за рахунок застосування фізичних та електрофізичних явищ». Викладає наступні дисципліни: «Товарознавство продовольчих товарів», «Товарознавство», «Устаткування в галузі», «Моделювання технологічних процесів харчових виробництв», «Проектування підприємств з основами САПР», «Розробка нових харчових продуктів».
Асистент кафедри Ганна Вікторівна НовікЗаймається підготовкою дисертаційної роботи на тему: «Удосконалення технології здобного печива з використанням шротів олійних культур». Проводить практичні заняття з дисциплін: «Устаткуванняв галузі», «Етнічні кухні та організація харчування в підприємствах туристичної індустрії», «Технологія виробництва кондитерських виробів».
Асистент Олексій Юрійович ВієнкоСфера наукових інтересів: «Розробка інноваційних технологій м’ясних та м’ясомістких продуктів для дитячого харчування». Викладає наступні дисципліни: «Товарознавство продовольчих товарів», «Товарознавство», «Харчова хімія», «Харчові технології», «Технологія харчової продукції функціонального призначення», «Основи кулінарної майстерності».
 
Завідувач лабораторіями – Ірина Петрівна Гончаренко (працює з 2017 року)
Старший лаборант кафедри – Юлія Євгенівна Чевюк (працює з 2017 року).
Старший лаборант кафедри – Діль Катерина Володимирівна (працює з 2018 року)