Вступна компанія

КАФЕДРА ХАРЧОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
Спеціальність 
«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

 

Кафедра харчових технологій є випусковою кафедрою та готує фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» для підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Кафедра займається навчальною, науковою, виховною роботою у галузі харчових технологій, а також вихованням студентської молоді.
Запрошуємо на навчання цілеспрямованих, впевнених у собі молодих людей, які бажають отримати освіту за цікавими та перспективними в Україні та закордоном спеціальностями!
Якщо Ви мрієте стати конкурентоспроможними професіоналами харчової промисловості та ресторанного господарства Ви зробите правильний вибір, якщо оберете навчання на кафедрі харчових технологій.
Ліцензійний обсяг набору за спеціальністю 181 «Харчові технології»:

– БАКАЛАВР – 50 місць

– МАГІСТР – 30 місць
 

Бакалавр на базі повної 
загальної середньої освіти

Для вступу на спеціальність 181 «Харчові технології» у
ДНУ ім. О. Гончара Вам знадобляться сертифікати ЗНО із таких
предметів:

–  Українська мова та література
–  Математика (профільний)
–  Хімія або Біологія

Бакалавр на базі диплому
молодшого спеціаліста

Зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста сумісних спеціальностей за денною формою навчання на
2 курс (зі скороченим строком навчання),відбуватиметься за результатами фахового випробування.

Магістратура

Зарахування на навчання вступниківна основі ступеня вищої освіти бакалавра відбуватиметься за результатами:

 • фахового вступного випробування;
 • випробування з іноземної мови.

В процесі навчання студенти вивчають наступні фахові дисципліни:

 • харчова хімія;
 • харчові технології;
 • технологія галузі;
 • товарознавство;
 • технологія продуктів функціонального призначення;
 • устаткування в галузі;
 • розробка та сертифікація нової продукції в галузі;
 • етнічні кухні та організація харчування на підприємствах туристичної індустрії;
 • патентознавство;
 • технологічні основи безпеки харчових продуктів;
 • логістичні системи в ресторанному господарстві;
 • мерчандайзинг;
 • управління якістю продукції ресторанного господарства;
 • проектування закладів ресторанного господарства;
 • організація в галузі;
 • основи молекулярноїтехнології в закладах ресторанного господарства.

 
Наші випускникице фахівці з розробки та створення продуктів оздоровчого харчування, інженери-технологи харчових виробництв, спеціалісти із сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини, працівники митних лабораторій, експерти з товарознавства харчових продуктів, фахівці в сфері ресторанного господарства.

Випускники кафедри харчових технологій можуть обіймати наступні посади:

  інженера-технолога;
•  інженера з якості;
•  завідувача виробництвом закладу ресторанного господарства;
•  завідувача виробничої лабораторії;
•  начальника цеху;
•  начальника відділу стандартизації;
•  менеджера, адміністратора;
•  професіонала служб захисту прав споживачів;
•  майстра виробничого навчання;
•  викладача коледжу та професійно-технічного навчального закладу.

НАШІ КОНТАКТИ:

кафедра харчових технологій
м. Дніпро,
вул. Казакова 22, корп. 16,
(056) 373-12-56 (кафедра)
(056) 374-97-42 (технологічна лабораторія)
Додаткові контакти:
деканат хімічного факультету

м. Дніпро,
вул. Казакова 22, корп. 16
тел. (056) 776-82-48
приймальна комісія ДНУ ім. О. Гончара:
49050, м. Дніпро,
вул. Казакова 22, корп. 14
тел. (056) 374-97-33