Програми вибіркових дисциплін

Список вибіркових дисциплін за кафедрами

1 курс ХФ, ХВ, ХТ, ХП

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Культура і стилістика української фахової мови
Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості
Українське ділове мовлення
Історія України
Історія українського суспільства
Українська культура як світовий феномен
Українська культура в контексті світової культури
Історія української культури
Історія та культура України
Іноземна мова (англійська) (ХФ, ХП)
Іноземна мова (англійська) (ХВ)
Іноземна мова (англійська) (ХТ)
Іноземна мова (німецька)
Іноземна мова (французька)

Хімія (ХФ)

Загальні дисципліни

2 курс ХФ
Політологія
Соціологія
Релігієзнавство
Основи економіки
Вибрані розділи трудового права
Правознавство
Основи медичних знань

Органічна хімія


3 курс ХФ
Фармакогнозія, фармакологія та фармакокінетика
Медична та фармацевтична хімія

4 курс ХФ
Механізми хімічних реакцій

Фізична та неорганічна хімія

2 курс ХФ
Біонеорганічна хімія
Хімія координаційних сполук
Хімія харчових продуктів
Харчова хімія
Хімія наноматеріалів
Перспективні неорганічні матеріали

3 курс ХФ
Будова речовини
Хімічних зв’язок та властивості молекул

4 курс ХФ
Історія хімії
Методика викладання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах
Мультимедійні засоби в науці та освіті
Хімія наноматеріалів
Хімічні розрахунки в середовищі Mathcad

Аналітична хімія

3 курс ХФ
Хімікотоксилогічний аналіз
Електрохімічні методи аналізу

Харчові технології


Група ХТ-17, 2 курс
Товарознавство / Товарознавство продовольчих товарів

Група ХТ-17у, 3 курс
Патентознавство / Інтелектуальна власність
Бухгалтерський облік / Організація ресторанного бізнесу
Екологія / Екологія харчування
Мерчандайзинг / Моделювання технологічних процесів харчових виробництв

Група ХТ-16, 3 курс
Патентознавство / Інтелектуальна власність
Бухгалтерський облік / Організація ресторанного бізнесу
Екологія / Екологія харчування
Мерчандайзинг / Моделювання технологічних процесів харчових виробництв

Група ХТ-15, 4 курс
Організація виробництва підприємств ресторанного господарства / Поглиблене вивчення організації та технології ресторанного господарства
Основи наукових досліджень / Теорія систем та системний аналіз
Технологія продуктів лікувально-профілактичного призначення / Технологія продуктів дієтичного призначення
Харчові та дієтичні добавки / Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства

Хімія та хімічна технологія високомолекулярних сполук

2 курс
Основи медичних знань
Основи економіки
Прикладна механіка
Політологія
Соціологія
Релігієзнавство
Конструкційні матеріали
Вступ до хімтехнології енергонасичених речовин і матеріалів
Хімія і технологія мономерів та олігомерів
Вибрані розділи трудового права
Правознавство

3 курс
Електротехніка та основи електроніки
Кількісна теорія органічних реакцій
Сучасні обчислювальні машини в хімтехнології
Хімія та технологія промислових вибухових речовин
Хімія та хімічна технологія мономерів та олігомерів
Системи автоматизованого проектування в хімтехнології
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

4 курс
Хімічна технологія виробництва полімерів
Хімія та технологія виробництва нітроефірів
Теоретичні основи та технологія виробництва полімерних композиційних матеріалів

Хімія-Педагогіка

2 курс група ХП-17-1
Політологія
Соціологія
Основи економіки
Вибрані розділи трудового права
Правознавство
Релігієзнавство
Основи медичних знань
Родинна педагогіка
Соціальна педагогіка
Біонеорганічна хімія
Хімія координаційних сполук

3 курс група ХП-16-1
Основи педагогіки інклюзивного навчання
Корекційна психопедагогіка
Будова речовини
Хімічних зв’язок та властивості молекул
Історія хімії
Історико-методологічні аспекти хімії
Методичні аспекти викладання органічної хімії в школі