Кафедра фізичної та неорганічної хімії

 

Завідувач кафедри
Коробов Віктор Іванович,
кандидат хімічних наук, доцент.
Телефон: +30567768253

Загальна інформація

Кафедра готує фахівців за напрямком «Хімія», спеціальні курси, які викладаються кафедрою, пов’язані з фізичною, неорганічною, комп'ютерною хімією та електрохімією. Кафедра фізичної та неорганічної хімії – найбільша кафедра хімічного факультету. На кафедрі плідно працюють професор, доктор хімічних наук, чотирнадцять доцентів, кандидатів хімічних наук, два старших викладача, десять осіб навчально-допоміжного персоналу. 

Спеціальність "Хімія" – це всі переваги університетської освіти:

 • високий рівень теоретичної і практичної підготовки,
 • фундаментальність,
 • універсальність.

Широкі професійні можливості:

 • проведення наукових досліджень у галузі фізичної і неорганічної хімії, електрохімії;
 • виконання дослідницьких та організаційних робіт із застосуванням нових комп'ютерних технологій;
 • практична діяльність на посадах технологів виробничих підприємств;
 • викладання хімічних дисциплін у вищій і середній школі;
 • навчання в аспірантурі.

Великий вибір місць працевлаштування:

 • науково-дослідні лабораторії та установи;
 • сучасні підприємства та фірми, що використовують комп’ютерні технології;
 • заводські лабораторії;
 • підприємства хімічної, радіоелектронної, машинобудівної, промисловості;
 • ліцеї, середні школи, технікуми;
 • вищі навчальні заклади та коледжі.

Колектив кафедри фізичної та неорганічної хімії

Навчальна робота

Основні курси, які читаються викладачами кафедри: 

 • Неорганічна хімія
 • Синтез хімічних речовин
 • Фізична хімія
 • Колоїдна хімія
 • Кристалохімія
 • Будова речовини
 • Історія хімії
 • Електрохімічна кінетика
 • Електроосадження металів та гальванотехніка
 • Системи комп’ютерної математики в хімії
 • Макрокінетика
 • Сучасні ЕОМ в хімтехнології
 • Методика викладання хімії
 • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
 • Мультимедійні засоби в науці та освіті
 • Перспективні неорганічні матеріали
 • Методи дослідження комплексних сполук
 • Вибрані глави неорганічної та фізичної хімії
 • Сучасна неорганічна хімія
 • Методи дослідження електрохімічних систем

Наукові дослідження 

Основний напрямок наукових пошуків вчених кафедри є продовженням тематики, започаткованої проф. Ю.М. Лошкарьовим, – дослідження кінетики та механізму процесів електроосадження та анодного розчинення металів. Наукові дослідження вказаних напрямків здійснюються провідними викладачами кафедри, аспірантами та лаборантами кафедри. Поряд з роботами фундаментального характеру, що стосуються початкових стадій катодного осадження та розчинення металів, ведуться також прикладні дослідження, спрямовані на підвищення рівня функціональних властивостей електролітичних осадів металів, розробку нових процесів нанесення гальванічних покрить, процесів підготовки поверхні. Визнаними у світі є відомі прикладні розробки кафедри: блискоутворювальні органічні добавки серії ЛВ для електролтів лужного цинкування, добавка “Мідел” для електролітів міднення друкованих плат, нові анодні матеріали для процесу хромування. Останнім часом ведеться розробка методів отримання нанодисперсних порошків металів із заданими властивостями, координаційних сполук, композитних матеріалів на основі оксидів неблагородних металів, успішно розробляються методикомп'ютерного моделювання електрохімічних систем.

За вказаними напрямками наукових досліджень на кафедрі захищено 36 кандидатських та 3 докторські дисертації.

Наукова робота студентів 

Більшість студентів 4-х та 5-х курсів беруть участь в науково-дослідній роботі кафедри. Переважна більшість дипломних робіт носить характер дослідницьких. На кафедрі існує студентський науковий гурток за науковим напрямом кафедри. Студенти – члени гуртка регулярно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, за результатами якого нагороджуються преміями та заохочувальними дипломами (Г. Литовка, В. Артеменко, І. Косенко, Л. Петренко, І. Баглай, В. Середюк, Ю. Криштоп, Р. Коваль та ін.). Щорічно проводиться наукова студентська конференція. Самостійно та в співавторстві із викладачами кафедри студенти щорічно мають до 5-10 наукових публікацій та 5-7 доповідей на конференціях різного рівня.

Досліджуються методи синтезу, структура та властивості координаційних сполук.

Розробляються методи комп’ютерного моделювання електрохімічних систем.

 

Наші випускники 

Випускники кафедри працюють в науково-дослідницьких організаціях хімічного профілю, викладачами вищих та середніх навчальних закладів, на посадах інженерів та технологів на підприємствах хімічної, радіоелектронної, машино- та суднобудівної промисловості, чорної та кольорової металургії, керівниками навчальних, науково-дослідних та промислових установ.

За 95 років кафедрою підготовано понад 2000 спеціалістів-хіміків. Серед них – видатні вчені, педагоги, керівники підприємств. Випускниками кафедри є чл.-кор. АН СРСР С.З. Рогінський, акад. АН УРСР В.А. Ройтер, професори О.С. Афанасьєв, Г.П. Корнійчук М.В. Поляков, В.П. Галушко, В.П. Купрін, В.Ф. Варгалюк, А.В. Штеменко, О.Б. Веліченко, М.В. Ніколенко, керівники міста та області Г.М. Сокуренко, Г.І. Булавка, керівники крупних підприємств: І.В. Танський, І.Є. Рилик, директори передових шкіл А.Х. Ляшенко, О.В. Жадан та ін.